Eco Design norm

Omdat de inzethaard voor aanzienlijk minder fijnstof en geur zorgt, voldoet deze aan de eco-designnorm, de nieuwe regelgeving die vanaf 2022 van kracht wordt met eisen aan rendement, veiligheidsaspecten en uitstoot.

Hier ziet u het energielabel van een Ardente haard (label A) vergeleken met die van een traditionele open haard (label G).